Training

Denschdes: vun 18h00 bis 21h00 

 

Donneschdes: vun 18h00 bis 21h00      

 

Fir dass mir kenne mat Zäiten ufänken ass emmer RDV um 17h45!!!           

 

Dënschdes an Donneschdes ass fräien Training vun 21h00 bis 22h00.